PHÁP ÂM

Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Thứ tư, Tháng 9 02, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Đại Trí Độ Luận 01

Đại Trí Độ Luận 01

Download Name Play Size Length
download 01LoiTua

2.8 MB 12:06 min
download 02Q1PhanMoDau

12 MB 52:23 min
download 03Q1PhamThuNhat

6 MB 26:21 min
download 04Q2PhamThuNhat-tt

8.2 MB 35:46 min
download 05Q3PhamThuNhat-tt

6.3 MB 27:19 min
download 06Q3PhamThuNhat-tt

8.5 MB 37:10 min
download 07Q4PhamThuNhat-tt-BoTat

13.9 MB 60:46 min
download 08Q5PhamThuNhat-tt

11.2 MB 49:06 min
download 09Q6PhamThuNhat-tt-ThapDu

8.3 MB 36:12 min
download 10Q6PhamThuNhat-tt-ThapDu

4.9 MB 21:20 min
download 11Q7PhamThuNhat-tt

10.1 MB 44:06 min
download 12Q8PhamThuNhat-tt-PhongQuang

5.6 MB 24:22 min
download 13Q8PhamThuNhat-tt-PhongQuang

6 MB 26:15 min
download 14Q9PhamThuNhat-tt-HienPhoThan

9 MB 39:09 min
download 15Q10ThapPhuongBoTatLai

14.2 MB 62:12 min
download 16Q11PhamThuNhat-tt

6.3 MB 27:21 min
download 17Q11PhamThuNhat-tt

5.2 MB 22:49 min
download 18Q12PhamThuNhat-PhapThiBaLaMat

6.4 MB 28:06 min
download 19Q12PhamThuNhat-PhapThiBaLaMat

6.7 MB 29:24 min
download 20Q13PhamThuNhat-PhapThiBaLaMat

6.2 MB 27:12 min
download 21Q13PhamThuNhat-PhapThiBaLaMat

6.3 MB 27:18 min
download 22Q14PhamThuNhat-SanDeBaLaMat

8.3 MB 36:13 min
download 23Q15SanDeTyLeGiaBaLaMat

9.7 MB 42:18 min
download 24Q16TyLeGiaBaLaMat-tt

6.2 MB 26:59 min
download 25Q17ThienNaBaLaMat

14.1 MB 61:47 min
download 26Q18BatNhaBaLaMat

13.9 MB 60:31 min
download 27Q19-37PhamTroDao

16.1 MB 70:15 min
download 28Q20Pham01TamMuoi

9.8 MB 42:44 min