PHÁP ÂM

Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Thứ tư, Tháng 9 02, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Sám Ngã Niệm

Sám Ngã Niệm

Hòa Thượng Thích Như Điển Giảng

Download Name Play Size Length
download SamNgaNiem01

5.2 MB 45:51 min
download SamNgaNiem02

4.3 MB 37:32 min
download SamNgaNiem03

5.3 MB 46:19 min
download SamNgaNiem04

4.5 MB 39:18 min