PHÁP ÂM

Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Thứ bảy, Tháng 9 05, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Kệ Tán Phật Và Bồ Tát

Kệ Tán Phật Và Bồ Tát

Download Name Play Size Length
download A Di Da Phat (tan 1)
TT Thich Truong Phuoc

1.5 MB 1:41 min
download A Di Da Phat (tan 2)
TT Thich Truong Phuoc

1.6 MB 1:43 min
download Ai ha thien xich lang (ke)
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

0.3 MB 0:21 min
download Con nho duc Di Da Lac quoc (ke)
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

0.9 MB 0:59 min
download Di thu chon ngon than trieu thinh (thinh)
TT Thich Truong Phuoc

5.2 MB 5:39 min
download Duong chi (tan roi_trong_ken)
TT Thich Quan Khong

2.6 MB 2:48 min
download Gioi Huong (Tan roi)
TT Thich Truong Phuoc

3.8 MB 4:07 min
download Hieu tu_Hien ton (tan)
TT Thich Truong Phuoc

2.2 MB 2:23 min
download Ho Ngu Canh
TT Thich Tu Phuong

4.2 MB 4:34 min
download Ho Nhat Canh
Ho Nhat Canh

5.6 MB 4:06 min
download Hong danh sau chu that la rat hay (ke)
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

0.8 MB 0:54 min
download Huong tai nhiet (tan roi_trong_ken)
TT Thich Quan Khong

6.8 MB 7:25 min
download Lam chung Tay Phuong canh (tan roi_trong_ken)
TT Thich Quan Khong

1.8 MB 1:58 min
download Lien Tri (Tan xap)
TT Thich Truong Phuoc

2 MB 2:11 min
download Lu Huong (Tan xap)
TT Thich Truong Phuoc

1.9 MB 2:06 min
download Luc tu Di Da vo biet niem (ke)
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

0.2 MB 0:11 min
download Nguyen sanh tay phuong (tan xap)
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

1.7 MB 1:50 min
download Nguyen ve cuc lac (ke)
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

0.3 MB 0:18 min
download Niem Phat PhapChon

15.7 MB 68:40 min
download Niem Phat_niem niem khong roi (ke)
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

1.2 MB 1:19 min
download Phap ngon
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

1.1 MB 1:12 min
download Phat dien do nhu tinh man nguyet (tan roi_B)
TT Thich Tu Phuong

6.2 MB 6:49 min
download Phat dien do nhu tinh man nguyet (tan roi_trong_ken)
TT Thich Quan Khong

5.6 MB 6:09 min
download Quan Am Bo Tat dieu nan thu (tan Xap)
TT Thich Truong Phuoc

1.6 MB 1:42 min
download Quang luu xu xu u minh that (tan roi_trong_ken)
TT Thich Quan Khong

5.1 MB 5:37 min
download So hien Trieu Chau (tan roi_trong_ken)
TT Thich Quan Khong

1.3 MB 1:22 min
download Song ai dai muon dam (ke)
DD Thich Phap Chon_Thich Thien Duyen

0.2 MB 0:12 min
download Tam Nhien Ngu Phan (Tan xap)
TT Thich Truong Phuoc

2 MB 2:14 min
download Tan_Duong-Chi

1.3 MB 5:31 min
download Tan_Hoi-Huong

0.3 MB 1:09 min
download Tan_Tam Nhien Ngu Phan

0.6 MB 2:38 min
download Tan_Tri Hue

0.7 MB 3:01 min
download Tan_Tu-Quy-Y

0.6 MB 2:45 min
download Thu-Lang-Nghiem-VG

17.5 MB 76:34 min
download Toa Bo De toa (tan roi)
TT Thich Tinh Quang

6.1 MB 6:37 min
download Tri Tue Hoang Tham Dai Bien Tai (tan Xap)
TT Thich Truong Phuoc

3.3 MB 3:38 min
download Tu quy y (tan)
TT Thich Truong Phuoc

2.2 MB 2:22 min