PHÁP ÂM

Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Thứ ba, Tháng 9 01, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Công Phu Chiều

Công Phu Chiều

Thượng Tọa: Thích Nhất Chân Giảng

Download Name Play Size Length
download 01KinhADiDa

4 MB 8:50 min
download 02KinhADiDa

7.5 MB 16:17 min
download 03KinhADiDa

8.8 MB 19:13 min
download 04KinhADiDa

7.5 MB 16:23 min
download 05KinhADiDa

7.4 MB 16:06 min
download 06KinhADiDa

4.5 MB 9:50 min
download 07KinhADiDa

5.8 MB 12:45 min
download 08KinhADiDa

6.3 MB 13:49 min
download 09KinhADiDa

7.2 MB 15:44 min
download 10KinhADiDa

7.1 MB 15:30 min
download 11KinhADiDa

6.5 MB 14:11 min
download 12KinhADiDa

6.1 MB 13:17 min
download 13KinhADiDa

6.6 MB 14:22 min
download 14KinhADiDa

6.8 MB 14:53 min
download 15KinhADiDa

7.2 MB 15:45 min
download 16KinhADiDa

8.7 MB 19:05 min
download 17KinhADiDa

7.9 MB 17:09 min
download 18HongDanhBuuSam

9.3 MB 20:19 min
download 19HongDanhBuuSam

7.5 MB 16:28 min
download 20HongDanhBuuSam

6.2 MB 13:31 min
download 21HongDanhBuuSam

6.9 MB 15:10 min
download 22HongDanhBuuSam

8.7 MB 18:57 min
download 23HongDanhBuuSam

3.8 MB 8:20 min
download 24HongDanhBuuSam

9.5 MB 20:42 min
download 25HongDanhBuuSam

7.9 MB 17:21 min
download 26HongDanhBuuSam

7.7 MB 16:54 min
download 27HongDanhBuuSam

9.3 MB 20:16 min
download 28HongDanhBuuSam

10 MB 21:44 min