PHÁP ÂM

Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Thứ năm, Tháng 9 03, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Cuộc Đời Ngài Xá Lợi Phất

Cuộc Đời Ngài Xá Lợi Phất

Đại Đức: Thích Thông Lai  Giảng

Download Name Play Size Length
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 01
Thich Thong Lai

27.5 MB 48:02 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 02
Thich Thong Lai

26.7 MB 46:44 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 03
Thich Thong Lai

27.2 MB 47:36 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 04
Thich Thong Lai

26.7 MB 46:41 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 05
Thich Thong Lai

25.5 MB 44:38 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 06
Thich Thong Lai

27.1 MB 47:21 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 07
Thich Thong Lai

27.4 MB 47:53 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 08
Thich Thong Lai

25.8 MB 45:03 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 09
Thich Thong Lai

27.1 MB 47:25 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 10
Thich Thong Lai

26.8 MB 46:50 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 11
Thich Thong Lai

27 MB 47:15 min
download Cuoc Doi Ngai Xa Loi Phat 12
Thich Thong Lai

43.8 MB 76:35 min