PHÁP ÂM

Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

Thứ sáu, Tháng 9 04, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Nghi Thức Tán Tụng Huế và Bình Định

Nghi Thức Tán Tụng Huế và Bình Định

Download Name Play Size Length
download Chan Te Binh Dinh
Chan Te Binh Dinh

82.3 MB 205:33 min
download Chan te hue 1
Chan te hue 1

52.5 MB 131:04 min
download Chan te hue 2
Chan te hue 2

46.5 MB 116:12 min
download Chu thu lang nghiem
Chu thu lang nghiem

37.5 MB 93:40 min
download Ho canh cung vong Tan
Ho canh cung vong Tan

37.6 MB 93:52 min
download Tan binh dinh TTTMinh
Tan binh dinh TTTMinh

33.1 MB 82:36 min
download Tan hue
Tan hue

25.1 MB 62:47 min
download Tan hue b
Tan hue b

27.3 MB 68:06 min
download Tan hue c
Tan hue c

37.5 MB 93:42 min
download Tan roi hue
Tan roi hue

25 MB 62:24 min
download nghi thuc cung vong
nghi thuc cung vong

19.8 MB 21:39 min